Rozhovor pro BlockTV před startem měnového systému KINESIS

Systém KINESIS je připravený ke spuštění a běží poslední odpočet. Zbývá posledních pár dní, kdy je ještě možné zakoupit tokeny KVT, které jsou obdobou akcií avšak s pevným % zisku, jako pojistku proti negativním úrokovým sazbám, inflaci a dalším nevyzpytatelným politikám centrálních bank.  
Během posledních dvou měsíců se podařilo splnit řadu položek z plánu, mj. umožnění vstupu investorům z USA vypořádáním příslušných regulatorních záležitostí. Je připraven vstup velkých investorů z hlediska pojištění rizik což umožní rozjezd tvorby mincí KAU a KAG v dostatečném měřítku pro vstup klientů. Spolu s PT POS Indonesia je připraven rozjezd pilotního projektu pro tamní klientelu. Po vzoru spolupráce s PT POS Indonesia jsou projednávány podobné projekty s dalšími poštovními společnostmi v oblastech jako Afrika a Latinská Amerika.
Karty systému KINESIS pro EU a UK budou vydány na podzim t.r.
Depozit pro nákup tokenů KVT a tvorbu mincí KAU a KAG lze nyní převést i v CZK.
Link se otevře kliknutím na obrázek.