Aktuální ceny Au a Ag

KINESIS - Exchange Rates (virtual) 1KAU ..1g of Au, 1KAG ..1toz of Ag (31,1g Ag)
The displayed price is the price of the underlying asset. The actual price of the coin will be the result of market forces after launch and will oscillate around this price. (SDR = Special Drawing Right, international reserve asset created by the IMF in 1969, based on basket of USD,EUR,GBP,JPY,CNY) 
Kinesis KAU KAG Virtual rates CZK USD EUR GBP JPY CNY SDR

Ačkoli to není zaručeno na 100%, poměr Au/Ag obvykle roste během medvědího trhu, což znamená, že rozdíl mezi jejich cenami se zvyšuje, a naopak klesá během býčích trhů. Je to proto, že stříbro je obvykle mnohem cenově volatilnější kov než zlato. Nadpovrchových zásob stříbra ve srovnání se zlatem je podstatně méně, i když se ho těží násobně více. Většina Ag pochází ze sekundárních zdrojů, tj. těžby základních kovů jako např. mědi, olova, zinku aj., jejichž produkce v době recese klesá a tím klesá i dodávka Ag na trh, současně ale stoupá poptávka po něm. Stříbro má totiž vedle svého průmyslového použití rovněž status rezervního aktiva v dobách nejistoty a v důsledku vznikající nerovnováhy na trhu pak jeho cena zažívá radikální výkyvy. Proto obraty v grafu Au/Ag bývají předzvěstí reverzace trhu se vzácnými kovy a potažmo i reverzace akciových trhů. Je to tedy jeden z indikátorů včasného varování a celkové ekonomické a tržní situace ("Canary in the coal mine").