Proč volit Kinesis - Kinesis v souvislostech

 
1) Myšlenka a globální vize. Kinesis má s kryptoměnami jako je Bitcoin nebo Ethereum společnou blockchain technologii, jinak má ale podstatně vyšší aspirace než být jen prostředkem pro spekulaci, jako tomu bylo u prvních pokusů jak blockchain použít. Cílem Kinesis je vytvořit kompletní měnový systém pro každodenní život jako evoluční krok zlatého standardu a to díky spojení s blockchain technologií, viz aktuálně vydaný Whitepaper, resp. jeho Shrnutí. Není příliš známo, že nejstabilnější kryptoměnou je Tether, který má narozdíl od výše dvou uvedených podstatně vyšší obrat díky své stabilitě, je totiž odvozen od USD, který je v současnosti zatím stabilní rezervní měnou. Tým Kinesis použil Tether jako referenci při svých velmi konzervativních odhadech obratů, výnosů a celkové ekonomiky svých měn KAU a KAG, které jako podkladové aktivum mají skutečné peníze, jimiž je plně alokované zlato, resp. stříbro. Systém KINESIS a sada jeho měn dosahuje výjimečné systematičnosti a propracovanosti s cílem vytvořit zcela nový peněžní systém, který se bude odlišovat tím, že:

 - naplňuje všechny atributy peněz, tj. efektivní uchování hodnoty + efektivní prostředek směny + zúčtovací jednotka
 - integruje burzu, banku, blockchain technologii, směnárnu a další služby
 - je propojen na stávající platební systémy (VISA, MasterCard)
 - díky svým vlastnostem vystupuje mimo působnost tzv. Greshamova zákona peněz (*)  
 - dává možnost účastníkům podílet se různými formami na výnosech z provozu systému (především držitelům KVT)
 - dává možnost držitelům KAG, KAU automaticky profitovat na předpokládané re-monetizaci Au, Ag a s tím spojeným vzestupem jejich ceny   
 
2) Zkušený management, poradci pro příslušné oblasti (marketing, technologie ..), spolupráce s expertními firmami  
3) Burza ABX je už několik let zavedená firma
4) Skvělá komunikace s CEO a managementem, který určitě neskrývá nadšení pro věc
5) Struktura výnosů odvozená od obratu
6) Partnerství s Deutsche Borse Group, Indonesian Post Office a dalšími

 

(*) Greshamův zákon peněz (Gresham's law of money)

Ekonomickou poučku, obvykle citovanou ve zjednodušené podobě jako: „Špatné peníze vytlačují dobré." (Bad money drives out good.), pojmenoval po Thomasi Greshamovi roku 1858 skotský ekonom Henry Dunning Macleod. Jsou-li mince raženy s různým podílem drahého kovu, pak podle Greshamova zákona se nakonec v oběhu prosadí ty méně kvalitní, protože ty, které obsahují vyšší podíl drahého kovu, si lidé spoří, a stahují je tak z oběhu.

Obvyklou mantrou finančních dezinformačních prostředků je, že obecně nemá cenu investovat do zlata a stříbra, protože nenesou žádný výnos (o tom, že např. USD ztratil během posledního století cca 97% své hodnoty se ovšem taktně mlčí). Kinesis si dal za cíl toto změnit systémem incentivů tvořených na různých úrovních za používání resp. jen držení měn Kinesis na účtu. Toho chce dosáhnout spojením moderní technologie s osvědčenými principy.