Zlato - počátek cenové paraboly - aktualizace

 

Podle predikce konzervativní LBMA (London bullion market association) průměrná cena zlata v r. 2019 vystoupí nad 1500 USD/trojskou unci. To odpovídá realativnímu vzestupu o cca 15%. Maximální aktuální úrokové sazby na běžných i spořících účtech se v minulém roce v Česku pohybovaly do 1%.       

Zlato pravděpodobně překvapí spoustu lidí brzkým breakoutem nad 1400 dolarů a poté lze očekávat, že růst dále výrazně urychlí. Shodují se na tom minimálně 2 techničtí analytici první na základě Elliottovy teorie, druhý na základě klasické TA. Cena zlata se v minulých několika letech snažila 5x prolomit Maginotovu linii na úrovni cca 1370 USD, bráněnou bankovním kartelem. Díky těmto opakovaným neúspěšným pokusům se podařilo vycvičit běžného investora Pavlovovým reflexům tak, aby neočekával překonání této hranice ani při příštím pokusu. Jak už to ale na trzích chodívá, změna nastává právě tehdy, když ji většina účastníků neočekává.

Investoři zůstávají skeptičtí, i když vidí to, co se jasně rýsuje na následujícím grafu, tj. komplexní obří cenová formace, tzv. Head-and-Shoulders. Domnívají se, že i nadále bude cenový strop udržován neomezenou emisí na straně papírových shorterů v zájmu zachování důvěry ve fiat měny. Bohužel si neuvědomují, že kasino bude fungovat jen do té doby, dokud v sejfech Bank of England a burzy Comex je dostatek fyzického zlata na pokrytí fyzických transakcí. Běžní investoři ale neví, jaká páka mezi papírovými deriváty a skutečnou fyzickou zásobou aktuálně je. Je to 1:300, nebo už 1:3000 ? Podle různých příznaků i cenové akce se dá usuzovat, že páka je velmi vysoká a zlato dochází. Je také známo, že nákupy fyzického zlata ze strany jisté skupiny centrálních bank (tj. smart money) v minulém roce stouply o 74%. Toto se běžný investor většinou nedozví z mainstream médií, jejichž jedním z úkolů je udržovat ovečky v nevědomosti na špatné straně obchodu.

Na grafu ceny zlata níže je vidět zrychlující se a stále rozhodnější postup ke klíčové cenové hladině. Cena překonala úroveň 200- denního cenového průměru MA a došlo k překřížení s 50-denním MA (tzv. golden cross). Postup ceny nahoru je doprovázen tvořením krátkodobých býčích formací. Zlato je v počátečním stádiu parabolického vzestupu a jakmile překoná onu Maginotovu linii a úroveň cca 1400 USD, dá se očekávat prudká cenová akcelerace směrem výše.

Z historického pohledu je velmi zajímavý graf níže, který porovnává cenový vývoj akcií sektoru PM (index HUI - těžba drahých kovů) s indexem S&P. Z grafu je patrné, že akcie  společností ze sektoru PM byly tak levné jako jsou dnes před cca 20-ti lety – před obdobím velkého býčího trhu PM od roku cca 2000.

 

Jedním z hlavních faktorů, který v posledních letech držel zlato při zemi byla trvající relativní síla dolaru. V tomto směru ovšem došlo v letošním roce k významnému vývoji na straně Fed, který ve snaze odvrátit pád burzy začal zatím spíše slovně intervenovat s tím, že bude trpělivě vyčkávat na vývoj situace před dalším zvyšováním sazeb. Fed však nemůže mít svůj dort a současně ho jíst - musí se rozhodnout, čemu dá přednost – buďto podpoře akciového trhu pomocí dalšího cyklu nekonečného QE, která povede k hyperinflaci na pozadí destrukce dolaru tváří v tvář obrovským  dluhům, nebo politikou vysokých úrokových sazeb, která podpoří dolar, avšak způsobí implozi akciových trhů. Není to jednoduchá situace, Fed nemůže také opakovaně měnit názor, protože by postupně ztratil důvěryhodnost. 

Poslední kapkou a impulsem, který odstartuje raketový růst ceny zlata bude pravděpodobně propad ceny dolaru, stále rezervní to měny. Jak je vidět na posledním grafu, dolar je už ze setrvalého, i když pozvolného růstu značně unaven, před nějakou dobou cenová hodnota propadla z formace stoupajícího trojúhelníku aby našla dočasnou podporu na úrovni paralelní linie (bledě modrá čára na grafu). Pravděpodobný další cenový vývoj je vyznačen červenou šipkou. Přežije dolar r. 2050 a pokud ano, kam klesne jeho kupní síla v relaci ke zlatu ? Bude to 70 %, 40%, 10% nebo ještě méně ?

Aktualizace k 5.3.2019

S tím jak se cena Au přiblížila Maginotově linii (cca 1350 - 1370 USD / trojskou unci, bankovní kartel zaútočil a pokusil se cenu srazit níže. Na grafu se tak začíná rýsovat obrácená formace head and shoulders, která je typická pro obraty trhu, v tomto případě pro reverzaci směrem nahoru:

Cena zlata se z dlouhodobého pohledu nachází tam, kde se "stýká pneumatika s vozovkou". Poptávka stoupá a nabídka se vytrácí. Lze to dokumentovat i dlouhodobým vývojem leasingových poplatků za Au / Ag. LBMA přestala GOFO data v roce 2015 zveřejňovat. Ať už k tomu měla jakýkoli důvod, tato data lze odvodit z futures dat. Výsledné křivky pro Au korelují na 97% s původními daty GOFO.

    Z grafu je patrný stoupající trend lease rates zhruba od poloviny r. 2016, který poukazuje na rostoucí cenu za půjčování. Dále je patrné, že zlato je nyní v tzv. backwardation, tj. cena k okamžitému dodání je vyšší, než cena pro pozdější dodání (za normální situace je tomu naopak). To vše svědčí o rostoucím nedostatku zlata. Z grafu je také patrné, že po špičce na křivce lease rates (v dolní části grafu) v době tzv. velké recese v letech 2008 - 2009 odstartoval rychlý růst ceny na více než dvojnásobek a to během následujících cca 3-4 let (žlutá křivka ceny v horní části grafu). Podobný procentuální nárůst by nyní znamenal cenu na úrovni kolem 2600 USD v r. 2022-23, což představuje v průměru cca 30 % p.a. během následujících 3-4 let.