Výplata výnosů uživatelům systému

Od posledního vstupu za 1Q.2021 nastalo u Kinesis několik zásadních věcí. Především jde o postupné zahajování výplaty příslušných výnosů za držení měn KINESIS, ražbu měn KINESIS a konečně se blíží i aktivace výplat výnosů za držení tokenů KVT. Veškeré výnosy jsou vypláceny měsíčně. Tak například první výplata držitelům měny KAG vynesla doposud několik tisícovek za držení cca 600 uncí tj. 600 KAG. To je ovšem jen jedna stránka věci. Tou druhou je ve srovnání s běžným účtem v bance nesrovnatelně vyšší zhodnocení (možná bychom měli ale říci udržení kupní síly) v případě uložení finančních prostředků v této měně. Během posledního cca 1,5 roku totiž došlo k vzestupu ceny Ag o cca 100% a tedy i příslušnému vzestupu hodnoty KAG v relaci k USD, resp. CZK. Tj. při nákupu 200 uncí (200 KAG) na jaře minulého roku v minimu za cca 13 USD, tj. cca 60 tis. korun českých je současná hodnota vkladu cca 120 tis. Kč. Tento vklad bylo možno jen pasivně držet, případně s ním ještě dále obchodovat na burze KINESIS proti dalším měnám nebo kryptoměnám, případně výnos převést zpět na korunový účet do místní banky. Společnost KINESIS avizovala jednání s etablovaným partnerem působícím v oblasti platebních karet, po jejich vydání půjde tedy i běžně platit v každodenním platebním styku přímo z peněženky KINESIS pomocí karty a převod z KAG či KAU pak proběhne automaticky v okamžiku platby na lokální měnu, resp. měnu aktuální transakce.

Nejenom pro ty, kteří mají obavy z inflace a aktivní obchodníky může být zajímavé sledovat epizody "Live from the Vault", ve kterých je častým hostem legendární obchodník a v současné době člen týmu KINESIS Andrew Maguire. Poslední epizoda č. 51 má názeve "Indické, US a další banky se připojují k soutěži o fyzické stříbro": 

Ep.51 Live from the Vault: India, US and Major Bank Join Physical Silver Race - YouTube . V dnešní době není už velkým tajemstvím (dříve šlo o konspirační teorie), že jedním z hlavních úkolů tzv. "Paper market" tj. papírového trhu s drahými kovy bylo držet ceny drahých kovů co nejníže. Drahé kovy představují tradiční  ukazatel míry inflace, o které se dnes začíná hodně mluvit. Hodnota fiat měn jde dolů, hodnota drahých kovů drží. Ke konci t.r. má navíc dojít k změnám v obchodování, tzv. Basel III, kdy budou banky nuceny alokovat odpovídající množství fyzických kovů proti obchodovaným objemům v papírově podobě. V této epizodě Andrew Maguire odhaluje, že Indie, USA a velké banky před očekáváním této události hromadí fyzické stříbro na úrovních, které nebyly zaznamenány od března 2020, což vedlo naposledy k poslední rally ceny stříbra. Mluví dále o obvyklých tricích BIS (Bank for International Settlements, Basel) které se opakovaně vyskytují kolem vypršení platnosti opcí, vysvětluje nedávnou volatilitu a poskytuje krátkodobou předpověď na čtrnáct dní dopředu. Dá se tedy pochopitelně očekávat další postupné zvyšování cen nejen komodit, energií ale i drahých kovů. Důvodů k tomu je spousta a není jednoduché je všechny vyjmenovat. Kromě známých problémů současného světa stačí snad jmenovat jen snahy směřování k tzv. zeleným energiím.    

 Tamira