Trh stříbra se v r. 2022 radikálně změní

Rok 2022 bude rokem, kdy stříbro dosáhne nových historických maxim. To znamená, že se věci na trhu se stříbrem radikálně změní. Stříbro je ve vztahu ke zlatu stále silně podhodnocené, ale myslím, že se to brzy změní. Může k tomu dojít hned tento týden poté, co FED kompromisně, ve snaze kontrolovat inflaci, zvýší úrokové sazby pouze o 0,25 % nebo 0,50 %.

Na základě pátečních závěrečných cen byla parita stříbra proti zlatu na hodnotě 76 uncí stříbra na jednu unci zlata. Tento poměr je podle historických výsledků příliš vysoký.

Když byl dolar definován jako váhový ekvivalent podle zlatého standardu, mincovní zákon z roku 1837 oceňoval stříbro ke zlatu v dolarovém vyjádření na 16 ku 1. Ovšem když bylo v 60. letech z amerických mincí odstraněno stříbro, poměr začal stoupat, jak můžeme vidět na následujícím grafu, který vývoj poměru Ag/Au počínaje kolapsem londýnského zlatého fondu (London Gold Pool) v březnu 1968.

Jak poptávka po stříbře při ražbě mincí klesala, poměr začal v 70. letech stoupat. Ale s inflací, která začala také stoupat, se poměr brzy ustálil v rozmezí 30 ku 40. Lidé v té době reagovali na problémy dolarové měny a v reakci na to přesunuli svou kupní sílu z dolarů do drahých kovů. S inflací zuřící koncem 70. let 20. století si všimněte, jak tento poměr klesl a v roce 1980 opět dosáhl úrovně 16:1, což vede ke dvěma důležitým postřehům o 70. letech, které nesou poselství pro dnešek.

Za prvé, jak se inflace zhoršovala, lidé si začali uvědomovat, že 35 uncí stříbra pro vás udělalo totéž co  jedna unce zlata, které samo o sobě také mělo silnou poptávku. Rostoucí ceny zlata a stříbra chránily  kupní sílu před pustošící inflací v důsledku znehodnocení dolaru.

A co více, fyzické drahé kovy držely tuto kupní sílu mimo bankovní systém, který byl prošpikovaný problémy. Tímto způsobem jste se vyhnuli riziku protistrany (kolaterální riziko), které je tím větší, čím slabší je banka, kde máte uloženy peníze. Na konci 70. let bylo mnoho bank vydrancováno, tak jako je tomu i dnes. Banky se stávají slabými a zranitelnými vůči úpadku a tím ohrožují vklady klientů tím, že poskytují příliš mnoho půjček, které se ukážou jako nesplatné.

Dále pak, při poměru 30 ku 1, který převládal v 70. letech 20. století, si stále větší počet lidí začal uvědomovat, že stříbro je podhodnocené oproti zlatu, které samo bylo podhodnoceno, i když ceny obou kovů rostly. Je to velmi podobná okolnost jako dnes, přičemž relativní podhodnocení stříbra vůči zlatu je patrné z jejich roční těžby.

Geologové odhadují, že v zemské kůře je asi 10-12krát více stříbra než zlata. Podle US Geological Survey byla celosvětová produkce zlata v roce 2021 asi 3 000 a 24 000 metrických tun. Hmotnostně tedy bylo vytěženo 8krát více stříbra než zlata, což je méně, než by se dalo očekávat vzhledem k jejich relativní dostupnosti. Jinými slovy, proč nebylo vytěženo 10krát nebo 12krát více stříbra než zlata? Důvod této podprodukce stříbra je zřejmý z výše uvedeného grafu poměru Ag/Au.

Vztahy na trhu stříbra se ale radikálně změní

Současný poměr je 76. Stříbro se netěží v maximální možné míře, protože jeho cena je příliš nízká. Stříbro je při současných cenách tak podhodnocené, že produkce je omezena, protože pro společnosti těžící stříbro je těžké dosáhnout zisku (větší část stříbra se proto aktuálně získává jako vedlejší produkt těžby jiných kovů jako Cu, Ni atp.). To se brzy změní ve prospěch společností zabývajících se těžbou stříbra. Je čas oprášit tento starý graf.

Na grafu výše je vidět obrazec, který cosi vypovídá o vývoji ceny a který techničtí analytici nazývají  Cup and Handle (šálek s ouškem) Vývoj tohoto patternu trval v tomto případě několik desetiletí a už v minulosti se o něm mnohokrát mluvilo, tak jak se postupně vykresloval. Když začal autor tohoto článku psát svůj newsletter, začal jsem se orientovat tímto vzorem v grafu už na počátku 90. let, kdy bylo stříbro pod 5 $. Možná si pamatujete, tehdy Warren Buffett údajně začal hromadit stříbrný poklad, který nakonec dosáhl 130 milionů uncí.

Jak můžeme vidět na poměrovém grafu, počátek 90. ​​let byl také dobou, kdy bylo zapotřebí asi 100 uncí stříbra, aby se dolarová hodnota vyrovnala jedné unci zlata. S nástupem pandemie, která rozvířila mnoho trhů, se stříbro opět dotklo a krátce překonalo 100 ku 1 a v březnu 2020 kleslo na 11,75 USD, což zvýraznilo jeho extrémní podhodnocení.

Ten okamžik je již za námi, ale podstatné je, že stříbro má stále pro nákup velmi dobrou hodnotu. Poměr je nyní na úrovni podobné začátku 90. let, kdy jej nakupoval Warren Buffett, který jako investor do podhodnocených aktiv nemá konkurenci.

Několikrát jsem v průběhu let zmínil, že býčí trh se stříbrem nezačne, dokud jeho cena nepřekročí 50 dolarů, tj. dosavadní maximum z roku 1980. Ten vrchol si dobře pamatuji. Byla to doba divokých spekulací o budoucnosti dolaru, protože inflace byla na denním pořádku.

Poté trvalo 31 let distribuce a následné akumulace, než stříbro opět dosáhlo 50 USD. To je obrazec „šálek“ ve výše uvedeném grafu. Za posledních 11 let jsme byli svědky opakování distribuce ze „slabých“ rukou a to co nyní probíhá je akumulace fyzického kovu „silnými“ rukama, které tvoří „rukojeť“ na stříbrném „šálku“…

Obrazec grafu se dokončí, jakmile se stříbro opět dotkne hodnoty 50 USD, což dnes ovšem představuje mnohem menší kupní sílu než před 42 lety (kdy bylo prvně dosaženo cenové hladiny 50 USD) a je dalším ukazatelem toho, jak je stříbro dnes podhodnocené. A co víc, zatímco stříbro zůstává oblíbené pro použití při ražení mincí, během posledních čtyř desetiletí se stříbro začalo používat v mnoha nových aplikacích v oblastech od zdravotnictví až po „zelenou“ energii (solární panely). Noví odběratelé tedy konkurují v tradiční roli stříbra při ražbě mincí, po nichž poptávka roste kvůli inflaci.

Dnes se stříbro přesunulo do silných rukou. Dokonce ani otřesy pandemie v roce 2020 z nich fyzické stříbro neuvolnily, o čemž svědčí dno „V“ vytvořené během tohoto krátkého otřesu. Tento pokles ceny byl dočasným jevem, který neměl nic společného se základními fundamentálními faktory stříbra, které tehdy byly a stále zůstávají býčí. Růst ceny stříbra od té doby nás přivádí do současné pozice, která se velmi podobá té z konce 70. let, ovšem je ještě lepší. Začátkem 90. ​​let, kdy bylo stříbro ještě více podhodnoceno Warren Buffett nakupoval.

Vzhledem k výjimečnému podhodnocení stříbra se mi zdá, že rok 2022 bude rokem, kdy stříbro dokončí vykreslování „ouška“ tohoto technického obrazce zdvojnásobením současné ceny. Další okolností je, že stříbro konečně překročí 50 dolarů za unci, aby se připojilo k prudce rostoucím cenám, které vidíme u mnoha jiných komodit, protože dolar je tak strašně znehodnocován.

Inflace se pravděpodobně v následujících týdnech a měsících zhorší ze dvou důvodů. Za prvé, Federální rezervní systém (FED) vytvořil tento rostoucí problém s inflací tím, že „z ničeho nic“ vytvořil příliš mnoho dolarové měny. Za druhé, jakékoli zvýšení sazeb, které oznámí, jen málo přispěje k tomu, aby se úrokové sazby upravené o inflaci vrátily tam, kam patří – do kladných hodnot. Musíme se připravit na cokoli a historie nám ukazuje, že jedním z nejlepších způsobů, jak toho dosáhnout, je vlastnit fyzické zlato a fyzické stříbro, abyste ochránili svou kupní sílu.

Můj závěr je tedy takový, že stříbro i zlato jsou letos připraveny dosáhnout nových rekordních maxim. A pro tento týden by jakékoli případné snížení ceny po oznámení FEDu o zvýšení úrokové sazby, mělo být vnímáno jako příležitost k nákupu fyzického zlata a fyzického stříbra.

14. března (King World News) – James Turk

https://kingworldnews.com/silver-to-break-50-in-2022-things-are-about-to-radically-change-in-the-silver-market/

Překlad Tamira