Stříbro a solární energetika

Průmyslová poptávka po fotovoltaice v roce 2021 prudce vzrostla, čímž se celosvětová poptávka po stříbře zvýšila na 1 029 Moz při těžební produkci pouze 829 Moz. Tj. jede se na rezervu. Světová banka předpokládá zdvojnásobení roční poptávky po stříbře pro solární fotovoltaiku, která by v roce 2050 měla dosáhnout 3 200 tun (těžba v roce 2020 byla 25 000 tun podle USGS). V souvislosti se zvolenými scénáři rozvoje "zelené energetiky" se poptávka po stříbře pro zelené energie zvýší až o 15 000 tun (Strana 96 a graf strana 103 zprávy „Minerály pro klimatickou akci: Minerální intenzita přechodu na čistou energii“).

S pokračujícím poklesem obsahu stříbra v rudách se bývalé doly na čisté stříbro musely diverzifikovat, protože stříbro přestalo být dostatečně rentabilní. V důsledku toho se podíl světové produkce stříbra z měděných, zinkových, olověných a cínových rud neustále zvyšuje.

Noví prezidenti zvolení v roce 2021 v Peru a Chile těžařské společnosti trápí tím, že zpochybňují předchozí politiku. Ta totiž směřuje k prudkému nárůstu licenčních poplatků vyplácených státům. Jeden z projektů nového měděného dolu je např. zablokován z důvodu ochrany životního prostředí. Zdá se, že to je nová logika doby. Jednoduše to znamená, že kovy budou stále dražší na těžbu a výrobu a že jejich ceny musí jít nahoru. Cena stříbra byla spekulacemi bank ovšem dlouho držena pod pokličkou a proto je v současnosti jen málo stříbrných dolů schopno vytvářet zisk.

I kdyby se cena stříbra zvýšila desetinásobně, nestačilo by to nejspíše vrátit ji na odpovídající hladinu vzhledem k peněžní tvorbě posledních let a ke ztrátě kupní síly vyvolané v hlavních měnách. Dokonce i za 200 dolarů by se našlo pravděpodobně jen málo investorů akumulujících stříbro za účelem ochrany před inflací, kteří by souhlasili s myšlenkou uvolnit tyto rezervy ve prospěch urychlení světové fotovoltaické výroby.

Mezi zahájením geologického průzkumu, identifikací nových žil a zahájením provozu dolu to trvá 10 až 20 let. Pokud tedy mají být splněny cíle pro rok 2030 a 2040, nezbyde než přehodnotit, resp. uvolnit cenu stříbra tak, aby se už nyní vyplatilo investovat do geologického průzkumu.