Srovnání vývoje cen v USD a oz. Au mezi roky 1967 a 2015

Říká se, že pro stromy často není vidět les. To platí i pro hodnocení stability cen komodit, služeb a dalších obchodovatelných hodnot z pohledu srovnání v delším časovém období. Není přitom potřeba jít příliš daleko, třeba do dob starého Řecka, kdy za 1 unci zlata bylo možné pořídit cca stejnou užitnou hodnotu jako nyní. Bude úplně stačit, když porovnáme vývoj cen mezi roky 1967 a 2015, tj. rozpětí 48 let, cca 2 generací. Takové srovnání v prostředí USA zobrazuje tabulka a grafy níže. Nikde se to sice oficiálně nedozvíte, a už vůbec ne od centrálních a ostatních bank, ale zlato je z uvedených důvodů tiše považováno za absolutní míru obchodovatelných hodnot. Jak kdysi konstatoval zakladatel stejnojmenné, stále známé a stále úspěšné banky, J.P.Morgan "Zlato jsou peníze, vše ostatní je kredit".

1)

Jediná cena, která šla tedy procentuálně vzhledem k normalizovanému příjmu dolů je cena mléka. Na opačné straně cenového spektra jsou studijní poplatky, které - pokud se podíváme na další graf - jako jediné v těsném závěsu téměř kopírují inflaci, kdy v absolutním měřítku v oz. Au mírně klesly na cca 78% hodnoty z roku 1967.

2)

Z grafů 1 a 2 jsou vidět některá zajímavá fakta, která si běžně příliš neuvědomujeme: 

  • v absolutním měřítku medián příjmu v USA klesl za posledních cca 48 let na méně než 1/4 původní hodnoty
  • relativní cena bydlení stoupla o 20 - 90% (cena nájemného méně, vlastního bydlení podstaně více)
  • relativní dostupnost studia se snížila cca 3x
  • zvýšila se dostupnost některých zdrojů, které těží z rozvoje technologií (poštovné, některé zemědělské produkty) 
  • žádná z cen (viz graf 2), pokud jako hodnotové měřítko uvažujeme cenu zlata, nevzrostla nad 100%, tj. vzato opačně, kupní síla zlata se mezi lety 1967-2015 ve všech případech zvýšila. 
  • naopak kupní síla dolaru (viz graf 1) s výjimkou mléka ve všech případech klesla     

3)

Tamira.cz