Výhled trhů a sektoru PM pro rok 2019

Není jednoduché se orientovat v komplexní realitě současného finančního, ekonomického a politického světa. Nebylo to jednoduché ani dříve a nebude to jednoduché ani v budoucnosti. Existují samozřejmě různé interpretace věcí minulých a snahy o předpovídání věcí budoucích. Nicméně úspěšnost použitelných předpovědí ekonomiky jako společenské vědy je srovnatelná s úspěšností meteorologických předpovědí na měsíc dopředu. Je to dáno povahou předmětu, kterými se zabývají, tj. zkoumání lidského chování. Jeden z nejznámějších ekonomů, Ludwig von Mises (narodil se r. 1881 v Rakousko-Uhersku) vyzdvihoval potřebu autentické „human action“ tj. aktivitu všech lidí jako protipól tzv. „human design“ - snu všech socialistů. Ona „human action“ je pro Misese aktivitou racionální s cílem a orientací do budoucna se snahou docílit větší míry uspokojení jednotlivce. Tento postoj je v kontrastu s přístupem Maynarda Keynese (britský ekonom 1883-1946) a následovníků jeho školy, přístupem, který do současnosti ve světě zatím převládá a který sám Keynes vyjádřil slovy „in the long run, we are all dead“, v česky nejvýstižnějším překladu „po nás potopa“. Tento krátkozraký přístup by se dal vysvětlit tehdejší snahou vyhnout se opakování krize kapitalismu z roku 1929. V konečných důsledcích se ale začalo ukazovat, že se jednalo pouze o vytloukání klínu klínem, díky čemuž západní ekonomiky postupně sklouzávaly k plánovitému hospodářství, na které si někteří vzpomenou z dob bývalého Československa. Keynesova výchozí premisa byla: trh selhal a proto je třeba, aby nastoupil stát. Bohužel se zde ale projevuje tzv. „ratchet efect“ (ráčnový efekt - mechanici i ekonomové prominou) - jakmile stát začne zasahovat, není jednoduché cesty zpět a změna se dá prosadit jen v podobných revolučních okamžicích, jakými byl např. r. 1989 v Československu. V USA se nyní o finanční normalizaci patrně snaží FED v čele se svým současným šéfem Jerome Powellem. Budiž přáno jemu, americké ekonomice i ekonomikám ostatním hodně štěstí v r. 2019.

 

 

Z řady indikátorů je nyní jasné, že r. 2019 nebude vůbec jednoduchý a díky narůstajícím nejistotám je téměř jisté, že kapitálové prostředky utíkající z aktiv, jako jsou akcie budou hledat bezpečné přístavy, kterými budou peněžní prostředky a klasická aktiva pro doby nejistoty, sektor drahých kovů.

Akcie:

Nejdříve se podívejme, jak vypadá akciový index S&P 500, pod kterým obrazně řečeno taje led. Technická analýza naznačuje, že index je v současné době ve třetí vlně počáteční impulzní vlny 1 dolů, jinými slovy to představuje alternativu poukazující na počátek medvědího trhu. Z čistě technického hlediska existují i jiné možnosti, které se mohou objevit až v pozdější fázi vývoje fraktálů, tato interpretace ale vypadá jako ta, který má v současné době největší pravděpodobnost, vzhledem k mnoha dalším technickým varováním.

 

Zlato:

Oproti finanční krizi z r. 2008 lze pozorovat rozdíl, který se projevuje odolností ceny zlata proti poklesu za situace, kdy ceny akcií klesají. Během finanční krize odstartované pádem banky Lehman Brothers byla scéna charakterizována pádem akcií, vzestupem indexu dolaru a poklesem ceny zlata. Nyní se index dolaru drží jen tak tak navzdory zvyšování sazeb FED - americkou centrální bankou. Cena zlata naopak a proti očekávání některých zaříkávačů trhu začíná stoupat. Lze to vysvětlit tak, že ani US dolar, ani americké dluhopisy už neposkytují za současné situace dostatečnou záruku a perspektivu ochrany kapitálu, kterou poskytovaly dříve a trh si to uvědomuje.

Na dlouhodobém grafu ceny Au (denní sloupce) se rýsuje typická formace inverzní SHS (head and shoulders), tj. otočená hlava a ramena, která je typická pro dokončující se cenové dno. Formace bude potvrzena průrazem ceny nad rezistanci 1400 USD/trojskou unci. Cenová akce posledních několika týdnů naznačuje sílící podporu ceny zlata, což svědčí o přelévání kapitálu do zlata, resp. také uzavírání short pozic.

USD: 

Graf indexu amerického dolaru nevypadá vůbec růžově. Vzestupné momentum slábne a vypadá to, že cena co nevidět vypadne z rostoucí formace technicky označované jako „rising wedge“ – stoupající klín. Pokud se tak stane, dá se očekávat akcelerace růstu ceny zlata a rezistance 1400 USD pak může být dosaženo velmi rychle díky vysoké nepřímé korelaci ceny Au a hodnoty USD indexu.   

 

Co říci závěrem, čím slovo vymezit, kde nalézt počátek a konec věcí ?

Snad jen to, že spuštění systému KINESIS v březnu tohoto roku nemohlo být lépe načasováno.

A nakonec si popřát dostatek štěstí pro rok 2019 i roky následující, budeme ho zřejmě potřebovat více, než v minulosti.

Vše nejlepší v r. 2019 !