Poptávka po zlatě v 1.Q 2019 stoupla o 7%

 

Podle průzkumu WGC (World Gold Council) poptávka po fyzickém zlatě v 1. čtvrtletí 2019 významně narostla. V průběhu posledních čtyř čtvrtletí pak nákup zlata dosáhl rekordní hodnoty 715,7t u našich datových řad. Centrální banky např. nakoupily 145,5 tun zlata – viz graf níže - což je největší nárůst od r. 2013. Motivací k nákupům byla potřeba diverzifikace a snaha o navýšení bezpečných, likvidních aktiv.

Poptávka po špercích byla podpořena Indií a překrývala se s obdobím svatební sezony s tradičními nákupy zlatých šperků. Poptávka v Indii vzrostla na 125,4 tuny (+ 5% y-o-y) – tj. nejvýše za první čtvrtletí od roku 2015.

ETF, tj. fondy, nakoupily v prvním čtvrtletí 40,3 t. Naproti tomu se mírně snížila poptávka po zlatých slitcích a mincích a to o 1% na 257,8t. K poklesu přispěly především Čína a Japonsko. V Japonsku se jednalo o vybírání zisků, když místní cena v únoru prudce vzrostla.

Spotřeba zlata v průmyslových odvětvích elektroniky klesla o 3% na 79,3t. Je to důsledkem obchodních válek, pomalým prodejem spotřební elektroniky a útlumem globální ekonomiky.

Za normálních okolností bývá druhou stranou rovnováhy nabídka a výsledkem pak cena zboží, služby či komodity. U zlata to ovšem zdaleka neplatí, cena zlata je politikum manipulované zatím z větší části centrálními a dalšími bankami obchodujícími se zlatem, především pak BIS, FED, BoE, JP Morgan, Goldman Sachs atd. prostřednictvím derivátů, tj. „papírového zlata“. Díky tomu je současná cenová hladina, především ve srovnání s akciovým trhem, silně stlačena. To je také důvodem, že v posledních letech těžební společnosti téměř neinvestovaly do rozvoje nových nalezišť. To se samozřejmě dříve či později projeví v rovnováze nabídky a poptávky fyzického zlata a cena v důsledku toho, podobně jako balón silou držený pod hladinou, vystřelí nahoru.

Trend vývoje nových nalezišť zlata vystihuje následující graf – jde o pokles o 85% během posledního desetiletí, což je pokles opravdu drastický.

Blíže k tématu lze nalézt v článku „With Gold Supply Declining, Are Prices Set To Rise?„

Situace není růžová ani v oblasti těžby stříbra. Dochází k postupnému poklesu výtěžnosti a získávání kovu z chudších rud vyžaduje více zdrojů, více energie, pohonných hmot, pomocných materiálů, vody a těžba se v některých lokalitách postupně stává ztrátovou a environmentálně nežádoucí.

Svědčí o tom např. nedávné uzavření druhého největšího dolu v Mexiku, Penasquito Mine, který produkoval 500 tis. uncí zlata a 25 mil. uncí stříbra ročně. Mexiko je největším světovým dodavatelem stříbra a pokud těžba dolu nebude obnovena, bude to představovat celkem významný zásek dodávek.

MORE TROUBLE IN MEXICO: Second Largest Silver Mine Suspended Operations

Vzhledem k tomu, že stříbro je z větší části získáváno jako doprovodný kov dalších rud, jako zinku a mědi a vzhledem k prohlubujícímu se zpomalování světové ekonomiky, bude dodávka stříbra na trh klesat, což se dříve nebo později projeví v jeho ceně. Svědčí o tom graf ceny mědi. Mědi se také proto říká Dr.Copper s titulem v ekonomice a někteří obchodníci vývoj ceny mědi sledují ostřížím zrakem, protože její vývoj bývá pravidelně předzvěstí následného vývoje v ekonomice jako časný indikátor. Měď je jedním z nejdůležitějších průmyslových kovů a její odbyt přímo souvisí s výkonem světové ekonomiky. 

Na grafu níže je zobrazen dlouhodobý graf ceny mědi. Přestože se dal očekávat vzestup ceny k hornímu okraji horní modré trendové linie zužujícího se trianglu, ceně se nedaří vystoupit k ceně cca 3 USD, a zůstává pod rezistancí vyznačenou červenou čarou => odbyt vytěžené mědi je nedostatečný.

Blíže k tématu v článku „Copper and Bond Yields Are Warning That Growth is Gone“.

tamira.cz