Počátek paniky na US finančních trzích ?


Doposud to vypadalo, že problémy rozvojových zemí způsobené obchodními válkami, politicko-ekonomickými restrikcemi a zvyšováním úrokových sazeb na US dolaru se USA netýkají. V tomto týdnu došlo ale ke zlomu. Např. index S&P nejdříve po několik dnů po sobě mírně ztrácel, ve středu pak přišel ostrý sešup a americké trhy během jednoho týdne ztratily to, co horko těžko nabraly od začátku roku. Že by se nákaza začínala šířit od periferie k jádru ? Zatím se jedná o korekci, index prorazil dolů přes 50-denní MA a drží se mírně nad 200-denní MA, jistě s vydatnou podporu PPT týmu ("plunge protection team"). Pokud tento support ztratí, dalším cílem by byla úroveň o dalších cca 6% níže, tj. -12%. Pokud ztratí i tuto podporu, nastane o poznání větší panika a pokud se trhy dostanou do celkové ztráty přes 20%, jsme oficiálně v medvědím trhu.       

 

Tentokrát navíc nastala podezřelá anomálie. O co jde ? ... Dobrá otázka. ... Historicky, pokud se burzy hroutí, jak tomu bylo tento týden, dluhopisový trh jde nahoru. Ne však tentokrát. Jak akcie, tak dluhopisy jdou dolů. Od začátku října jak akcie tak dluhopisy jsou v mínusu. To signalizuje jakýsi tektonický posun. Jediný sektor, který za minulý týden rostl je sektor PM, tj. jmenovitě zlato a stříbro.

Během období po roce 2008, kdykoli šly akcie dolů, peníze se začaly přelévat do dluhopisů. Tentokrát už ne. Trh s dluhopisy se opravdu rozpadá spolu s akciemi. Výnosnost nejdůležitějších dluhopisů na světě, desetiletých amerických vládních dluhopisů prorazila svůj desetiletý sestupný trend (dluhové náklady začínají stoupat). Jak by také ne, když vláda v čele s prezidentem utrácí kde se dá.  

Akciovým trhům ale hrozí další potenciální nebezpečí. Blíží se totiž listopadové volby do senátu a tedy další politická bitva mezi republikány a demokraty. Demokraté se obávají, že se Donaldu Trumpovi nakonec opravdu podaří vyčistit politickou žumpu, která se zanášela už velmi, velmi dlouhou dobu a to právě především s jejich přispěním. Demokratům se zatím nepodařilo Donalda Trumpa odrovnat ani na sexuálních skandálech, ani na ruském ovlivňování prezidentských voleb, ani na obvinění z psychické nezpůsobilosti zastávat prezidentský úřad a ani se nepodařilo ovlivnit veřejné mínění a snížit rating D. Trumpa. Co jim tedy ještě zbývá ? No ano, vyvolat burzovní krach ! Je přeci známo, že Donald Trump při každé příležitosti vyzdvihuje svoji zásluhu na růstu trhů za svého prezidentování.  

Zkusme se ale podívat na aktuální situaci z jiného úhlu a mnohem větší perspektivy (200 let) abychom zjistili, kam se trhy mohou ubírat dále a to bez ohledu na aktuální šum. Následující graf (osa x má logaritmickou škálu) zobrazuje dlohodobou relaci mezi indexem DJI a cenou zlata (kupní síla zlata je dlouhodobě víceméně konstantní už od doby Říma, x let př.n.l.). Na první pohled je vidět odlišný charakter průběhu křivky před a po r. 1913. Co se stalo v r. 1913? Byl založen FED - americká centrální banka (na grafu odděleno svislou červenou čarou). Americká ekonomika a USD byly po tomto přelomu dominantní ekonomikou a dominantní rezervní měnou a měly tak zásaní vliv na ekonomiku globální. Na grafu po tomto přelomu začala vznikat tzv. "megafonová formace", která se vyznačuje zvýšeným kolísáním křivky a dvěma nižšími minimy odpovídajícími burzovním krachům v r. 1929 a o cca 37 let později, 1966. Toto kolísání odpovídá kreditním cyklům. Během uvolňování měnové politiky (QE) a tisku fiat měny jdou trhy prudce nahoru, během zpřísňování měnové politiky (QT) jdou trhy ještě prudčeji dolů. 


 

Megafonová formace je v technické analýze synonymem zvýšené volatility a nestability a může pokračovat jak průrazem nahoru, tak dolů. Poslední nedominantní minimum nastalo v r. 2009 a to po americké hypoteční krizi v r. 2007 následované globální krizí v letech 2008 a 2009. Pokud porovnáme tvar křivky od r. 2009 do současné doby, zdá se být analogický k průběhu před krachem v r. 1966, kdy před finálním poklesem na úroveň cca 1,2 došlo ještě nejdříve ke korekci ke středu zeleně vyznačeného kanálu (zelená trendová čára). Pokud tedy nyní křivka klesne po odrazu od středu kanálu opět ke spodní trendové čáře megafonové formace, tj. na hodnotu mezi 0,5..1, bude to odpovídat poklesu akciových trhů 20x až 40x oproti současným hodnotám vůči zlatu. Pokud budeme mluvit v opačném gardu, dojde tedy ke 20-40 násobnému zhodnocení zlata oproti akciovému indexu DJI. Vypadá to, že je čas se pojistit.

Bublina všech bublin-Everything Bubble-se blíží ku špendlíku:

         

Další články k tématu:

S&P 500 - test klíčového supportu a následný breakdown

Commercials Dramatically Increased Most Long Gold Position Since 2001

Traders "Are Doing Their Best To Ignore How Weak The Rest Of The World Is" 

Jim Kunstler Exposes "The Great False Front Of Financial Markets" 

Peter Schiff Explains "What Happens Next" In 47 Words