Oznámení Kinesis ke spuštění monetárního systému

Očekávané veřejné spuštění platebního systému bylo odloženo o 2 měsíce na 1. září 2019. Odložení souvisí v první řadě se závazkem Kinesis umožnit dostupnost sytému co nejširšímu okruhu uživatelů. Ačkoli to pro některé představuje určité zklamání, Kinesis pro tento posun má konstruktivní důvody, které vysvětluje. Na druhé straně dochází ovšem také k pozitivnímu vývoji, kdy se prodej KVT dostává do fáze prodejů institucionaláním investorům. Před několika dny např. došlo k prodeji objemu KVT v jedné transakci 5 555 KVT. Jai Bifulco, vedoucí marketingové skupiny Kinesis to vysvětluje ve svém příspěvku na Telegramu:

Prodloužení prodeje KVT a ICO emise může být pozitivní zprávou pro ty, kteří se projektu zatím nezúčastnili, chtějí svoje zapojení zvýšit, nebo zůstávají nerozhodnutí.

Důvodů k posunu je několik:

1) Dokončení regulatorního procesu v Evropské unii.

V Evropě dochází k významnému regulačnímu a legislativnímu vývoji v prostoru digitálních aktiv. Po konzultaci s naším externím právním a daňovým poradcem jsme úzce spolupracovali s příslušnými zástupci Lichtenštejnského Úřadu pro finanční trh ohledně vývoje těchto nových zákonů. Zpoždění ve finalizaci zákona o Blockchainu, a tedy i naše schopnost zajistit, aby naše produkty byly plně v souladu s regulačními, daňovými a výkaznickými předpisy, vyústilo v určité rozšíření naší přápravy. Tamní vláda zůstává proaktivní, proobchodně zaměřená, má dobrou pozici jako finanční centrum pro Evropu pro odvětví Blockchainu a jsme si i nadále naprosto jisti, že lichtenštejnský regulátor a zákonodárce tyto otázky dokončí.

2) Vývoj v Indonésii

V Asii a Indonésii budou naše stávající partnerství s velkými vládními, komerčními a dalšími organizacemi poskytovat celostátní pokrytí, s množstvím fyzických a technologických přístupových bodů a míst pro produkty Kinesis. I když se jedná o velký záběr, přínosy plynoucí z uvedení těchto prvků na trh v nejbližší možné době budou přínosem nejen pro přijetí a úspěch systému, ale budou sloužit také jako příklad a milník k urychlení našich dalších národních a vládních projektů, které rozvíjíme na trhu v blízké budoucnosti.

3) Institucionální klientela

Co se týče ražby a přivedení potřebného množství drahých kovů do systému před spuštěním, v současné době diskutujeme s několika institucemi které disponují podstatnými zásobami drahých kovů a kteří si přejí vstoupit do systému "Exchange Physical for Digital". V souvislosti s touto možností jsme podnikli kroky ke zlepšení a rozšíření našich pojistných krytí tak, aby vyhovovaly tak velkým pozicím. Dokončení potřebných pojistných smluv může chvíli trvat, než se dokončí, což je velmi pozitivní událost, která nám umožní rozšířit nabídku EPD na další zájemce držící velké objemy drahých kovů.

4) Participace zájemců z USA

Umožnit obyvatelům USA přístup k IMO je pro nás důležité a prodloužení období IMO poskytne více času na naše současné diskuse o regulaci v USA, tak aby bylo možné dosáhnout cíle. To by mohlo výrazně zlepšit objem a přijetí na celém světě a pracujeme na řešení s nadějí dokončení v rámci nové časové osy.
Kinesis také plánuje vstoupit na trh v USA s US finančním portálem a SEC registrovaným makléřem-dealerem pro investory, kteří se aktivně snaží účastnit se příležitostí, jako je Kinesis. To by mělo proběhnout v nadcházejících týdnech a smyslem je umožnit účastníkům, aby se zapojili jak do KVT, tak do IMO.

5) Aktivity v Africe

Nedávno jsme jmenovali vedoucím operací pro Afriku, Christiaana Roescha, a probíhá mnoho důležitých aktivit. Věříme, že je důležité poskytnout dostatek času pro maximalizaci účasti v celém regionu.

6) Odklad umožní dále vylepšit systém Kinesis a zavést další funkce

Významnou doprovodnou výhodou je, že Nigel Owens a technologický tým revidovali své časové harmonogramy v souladu s těmito zpožděními a byli schopni rozšířit systém o další funkce při jeho uvolnění, s některými zajímavými komponenty, které budou znamenat velký rozdíl. Tyto aktualizace budou brzy zveřejněny pro naši komunitu, nicméně můžeme potvrdit, že v současné době probíhá řešení "hard walletu" pro KAU a KAG a umožní držitelům KAU a KAG, aby si svoje účty nastavili offline a zároveň zůstali způsobilí pro příjem výnosů.
Doufáme, že komunita Kinesis uzná, že navzdory mnoha důvodům, proč naše zpoždění bylo mimo naši kontrolu, jsme se snažili vyrovnat s potřebami našich stávajících účastníků KVT a minterů IMO s regulačními požadavky a naší rostoucí globální přítomností.

Převzato ze zprávy KINESIS - překlad Tamira