Monetární systémy a globální oteplování ? Spojení existuje !

Na první pohled titulek nedává příliš smysl, ale spojitosti se najdou, navíc je to téma sezonně a historicky aktuální! Jako člověka se vzděláním v přírodovědných oborech mne před cca 10-ti lety zaujal tzv. „hokejkový graf“, strašení o blízkém vzestupu teplot o x °C  atd. Diskutovali jsme o tom často s kolegy. Ekonomické a společenské systémy se systémům fyzickým či přírodním podobají svojí komplexností a může být ošemetné dělat rychlé závěry. Z pohledu selského rozumu mi nepřipadalo příliš pravděpodobné, že by pozorované zvyšování průměrných teplot mohlo být důsledkem pouhého vzestupu koncentrace CO2 či skleníkových plynů v atmosféře. Později se také ukázalo, že za prosazováním této teorie patrně stojí určité zájmové skupiny, které z toho mohou mít politický a potažmo finanční prospěch. „Dejte mi pevný bod ve vesmíru a já pohnu Zemí“ je známý výrok přisuzovaný Archimédovi. Parafráze ve smyslu pseudoteorií by mohla znít „Dejte mi xxx mil. dolarů a dokážu že Země je placatá“. Je to smutné, ale zdá se, že věda tady byla zneužita k dosažení prospěchu bez ohledu na negativní důsledky. To se nakonec obecně zrcadlí i v prosazování tzv. „politických korektností“, tj. prosazování určitého cíle, který v konečném důsledku zvýhodní určitou zájmovou skupinu vůči společenské majoritě, která ať "drží zobák a krok". No a přesně toto se projevuje a je slabinou i fiat monetárních systémů čili měn s tzv. nuceným oběhem. Fiat monetární systémy, jejichž provozovatelem jsou navenek centrální banky (dnes bychom mohli spíše mluvit vzhledem ke globalizaci o mezinárodním finančním systému, BIS, IMF, systémově důležitých bankách atd.), slouží sice všem, ale dají se i snadno zneužít ve prospěch určité zájmové skupiny, a pochopitelně také zneužívány jsou. V současné době hrají stále dominantní roli USA s americkým dolarem jako mezinárodní rezervní měnou. USA a dolar tuto štafetu převzaly od Británie po „Velké depresi“ začátkem minulého století a ta zase od Francie o dalších cca 100 let dříve po Francouzské revoluci. Můžeme hádat, co způsobí odklon od amerického dolaru, který bude na pomyslném trůnu brzy celých 100 let, tj. cca stejně dlouho, jako dřívějších 6 historických fiat rezervních měn. Můžeme také hádat, jestli USD dolar bude v této roli nahrazen jinou národní měnou (Čína), nebo nějakou globální měnou (Phoenix ?, SDR ?). Tento přechod určitě nebude bezbolestný vzhledem k tomu, že bude potřeba odepsat obrovské globální dluhové zatížení. Vzniká tady ale něco zcela nového a tím je spojení moderní technologie se statutem monetárních kovů jako skutečných „peněz“ (což je rozdíl od pojmu „měna“ bez vnitřní hodnoty), které zlato a stříbro mají po tisíciletí a jmenuje se KINESIS. KINESIS je decentralizovaný monetární systém, na jehož platformě toto spojení právě probíhá a je tak evolucí zlatého standardu. Kinesis si jako cíl nastavil vytvořit spravedlivý nemanipulovatelný systém s pevnými pravidly, který bude skutečně sloužit všem, ponese všem účastníkům výnos a může být nejen tím můstkem či anestetikem, které zafunguje v přechodových krizích ale především nástrojem pro každodenní použití.   

 

Na závěr avizovaná Svensmarkova klimatická teorie a její  video-prezentace :                                            

Jde o teorii skupiny vědců vedené dánským fyzikem Henrikem Svensmarkem a popisuje mechanismus, kterým je ve výsledku ovlivňována průměrná teplota na Zemi. Správnost teorii podvrdil CERN. Je to celý řetězec souvislostí a teoreticky a experimentálně prokazatelných a prokázaných faktů. Nejzajímavější a zcela nový (i když z r.2011 – mainstreem si stále prosazuje CO2) je ten, že teplota v geologické historii byla a je ovlivňována především aktuální pozicí Sluneční soustavy v Galaxii, tj. Mléčné dráze, konkrétně je-li uvnitř či vně spirálních ramen s podstatně vyšší kumulací hvězd, které při explozích vyzařují spektrum vysokoenergetických částic. Tyto částice dopadají i do zemské atmosféry a způsobují ionizaci složek atmosférických plynů a vznik aerosolů jako kondenzačních zárodků, které jsou podstatnou podmínkou pro vznik oblačnosti (analogie detekce částic v mlžné komoře). Především nízká oblačnost pak způsobuje odrážení sluneční energie zpět do prostoru a tím ochlazovací efekt. Aktuálně jsme ve vedlejším spirálním rameni a teploty jsou o cca 5-10 C níže, než byly v obdobích teplotních maxim geologické historie Země. Každých 70 mil. let prochází díky rotaci v rámci Galaxie Sluneční soustava některým ze 4 hlavních spirálních ramen, perioda je tedy cca 225-250 mil. let. Dalším faktorem pak je, v jaké míře se ono vysokoenergetické záření, způsobující ionizaci a tím tvorbu oblačnosti dostává k Zemi. To zase ovlivňuje aktivita Slunce (11-leté cykly). Při zvýšené aktivitě Slunce zesiluje magnetické pole Země, které částečně odkloňuje vysokoenergetické částice přicházející z okolních hvězd od průniku do atmosférické obálky Země. V posledních cca 200 letech Sluneční aktivita stoupala – viz graf níže – a byla nejvyšší v rámci posledních cca 4 000 let. Tím došlo k postupné akumulaci tepelné energie v systémech Země (oceány) a to je podle Svensmarka a jeho týmu bezprostřední příčina současných zvýšených průměrných teplot. Z hlediska geologické historie (cca 70 mil let zpět) byla koncentrace CO2 v určitých obdobích několikrát vyšší, než je dnes, přesto teploty na Zemi byly srovnatelné jako jsou dnes. V době nejvyšších teplot Země neměla polární ledovcové pokrytí, které má dnes. Přestože ale teplotní odchylky jsou relativně malé, mohou současné civilizaci působit celkem závažné problémy. Důležité je, že vzhledem ke změně střednědobého trendu aktivity Slunce se zastavila akumulace tepla v oceánech a během následujících cca 5–10ti let by se to nakonec mělo projevit pozorovatelným poklesem průměrných teplot. Na změnu šatníku je tedy ještě čas.

 

Solar activity and temperature research

Popis:

Červená ... průměrné odchylky teploty

Zelená ...  průběžný integrál počtu skvrn, lineárně průběžně offsetovaný v čase, tj. ve směru osy x

Modrá ...  11-leté cykly sluneční aktivity

 

Zelená křivka tedy představuje jakousi rovnováhu akumulace a vyzařování tepla/energie. Na červená křivce jsou vidět nepravidelné malé oscilace s frekvencí cca 11 let. Existuje časový posun mezi červenou a zelenou – průměrná teplota díky setrvačnosti je v závěsu. Rovnováha na zelené kulminovala a začíná se otáčet, červená teplota ji bude následovat.