Covid pandemie ?

Čas od času je potřeba se zastavit a dát si určité věci do souvislostí. Zvláště pokud nám naše intuice říká, že není něco úplně v pořádku. Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá (J.A.Komenský).

Na obrázku je LaoTzu 6.-5. stol BC pro změnu z Číny, zakladatel filozofie Taoismu.

(Lao Tzu: „Pokud se cítíte deprimování, žijete v minulosti. Pokud se cítíte úzkostní, žijete v budoucnosti. Pokud jste šťastní, žijete v přítomnosti.“)

A do třetice, v Indické kultuře se člověku připisují tři těla a pět obalů. Kolikatero těl máš tolikrát si člověkem aneb Indické pojetí člověka (aryama.cz). Zjednodušeně jsme složeni ze tří úrovní existence:  1/3 fyzické tělo, 1/3 myšlení-inteligence a 1/3 duše- osobnost. První dva aspekty naší existence si člověk většinou dobře uvědomuje, ten poslední, který ho odlišuje od jiné živé hmoty ale snadno uniká vnitřní pozornosti a projevuje se často a u většiny jen v jakýchsi záblescích. Nakonec známe rčení o „duchapřítomnosti“ někoho v nějaké situaci, což je rčení velmi výstižné. Jak si také někteří uvědomili už dávno, duchapřítomnost souvisí s tím, jestli v přítomnosti žijeme, jak naznačil i čínský učenec LaoTzu.

V současné době, pokud tedy vezmeme v úvahu pouze tzv. vyspělou část civilizace, která se aktuálně snad stále překrývá s významem „západní civilizace“ byla oproštěna od každodenní starosti o potřeby na první úrovni existence. To ovšem není zárukou štěstí, které se nakonec projevuje jakousi harmonií ve všech třech úrovních. Nižší úrovně jsou podmínkami nutnými ale ne postačujícími. Pro dosažení této harmonie je potřebné probuzené vyšší vědomí. Toto vyšší vědomí se často začne projevovat až v kritických situacích jako intuice. Lidé jako celek vytvářejí určité společenské prostředí a toto prostředí na ně pak zpětně působí. Vlastnosti lidí se tak projevují i na úrovni celé společnosti. Záleží hlavně na třetí úrovni existence, jak konkrétní člověk nechá na sebe okolí působit a k čemu se nechá donutit či přesvědčit. Pokud by většina lidí žila ve vnitřní harmonii, pak by i společenské prostředí bylo převážně harmonické a existovala tak i převážně pozitivní zpětná vazba. Tak to ale bohužel zatím příliš není. Je ale možné, že se nacházíme blízko bodu zvratu. Lidé, kteří žijí ve vnitřní harmonii z principu nepotřebují cokoli příliš demonstrovat navenek, aby tím uspokojili svoje „ego“ a pokud se to stane, jde spíše o projev určité sounáležitosti s ostatními. Na druhou stranu existuje skupina lidí, kteří mají větší či menší tendenci uspokojovat svoje potřeby na úkor okolí. A samozřejmě už nejde jen o potřeby na základních úrovních. Dokonce to vypadá tak, že jde o záležitost určitých kultů, které si svoje „know-how“, jestli to tak můžeme říci, předávaly z generace na generaci, a to dokonce po stovky, možná tisíce let. Zní to celkem neuvěřitelně. Můžeme ale zcela a do detailu věřit „oficiálním“ informačním zdrojům když se např. právě teď ukazuje, že většina kanálů veřejných sdělovacích prostředků šíří z velké části propagandu těch, kteří si ji objednali ? Odpovídá oficiální výklad dějin opravdu skutečnosti ? Obsahuje opravdu vše a nebo to bylo přefiltrováno, případně poupraveno podle něčích potřeb ? Proč se právě teď v rámci tzv. „cancel culture“ v USA i jinde ničí památníky a maže historie ? Někomu se to zřejmě nehodí do krámu. Alternativní výklad podala např. Dr. Janet M. Ossebaard - EARTH NATION . I když s ní určitě nemusíme souhlasit ve všem, nelze ji označit, jak se to právě teď nejen jí děje, za konspirátorku. Za konspirátory lze naopak označit ty, kteří se pokouší pod pláštíkem pandemií, hrozeb všeho možného i nemožného zmanipulovat pomocí MSM společnost tak, aby dosáhli svých cílů a nasměrovali společnost tak, jak se právě jim hodí. Přitom není potřeba chodit příliš daleko, stačí zůstat v Evropě, kde ve Švýcarské Cologny sídlí WEF, to je ale zase trochu jiné téma.

Různé badatelské práce z oblasti psychologie říkají, že cca 30% populace žije ve stavu hypnózy, ze které ji nelze probudit. Dalších cca 40% žije v částečné hypnóze, ale probudit je lze a postupně se tak naštěstí děje. Pokud se vrátíme do dnešní končící doby plandemické, je zřejmé, že spousta entit plandemie využila ve svůj prospěch. Myslí si to i Dr. Reiner Fuellmich (Reiner Fuellmich: Jaký je cíl covidu a očkování, kam to celé směřuje & odhalení podvodů (CZ DABING) (rumble.com), který s rozsáhlou skupinou právníků a skutečných vědců rozplétají, o co vlastně tady šlo. Existuje totiž něco, co by se dalo nazvat principem přirozené rovnováhy, resp. principem přirozené spravedlnosti. Toto téma se nakonec proplétá celou historií, Indové tomu např. říkali karma.       

Reiner Fuellmich's Opening Statements @ Grand Jury Covid-Crimes Against Humanity Nuremberg 2.0 Trial

https://beforeitsnews.com/alternative/2022/02/day-one-of-the-court-of-public-opinion-grand-jury-the-people-vs-the-cabal-video-3766946.html