Časový plán

    Konsolidovaný harmonogram zavádění monetárního systému Kinesis