Nákup KVT fyzická osoba

 
 

Upozornění: Nákup kryptoměn, tokenů a obchodování s nimi nemusí být vhodné pro všechny investory, neboť představuje spekulativní a rizikovou investici. Před zahájením nákupu nebo obchodování Vám důrazně doporučujeme seznámit se s veškerými potenciálními riziky s tím souvisejícími, stejně tak jako s pravidly obchodování těchto finančních nástrojů. Veškeré tyto informace jsou dostupné z běžných internetových zdrojů.