ITO, ICO a výnosy z KVT

 
  • ITO (initial token offering) bude ukončen k 30.8.2019. KVT (kinesis velocity token) představuje blockchainovou obdobu akcie, tj. investiční podíl ve společnosti s nárokem na výplatu výnosu. Tento výnos je však oproti akciím pevně stanoven jako 20% ze sumy transakčních poplatků (0,45% z transakce + některé další poplatky v rámci KBE).   
  • ICO (initial coin offering) byl zahájen 18.3.2019 - předprodejem pro majitele KVT. Veřejný prodej KAU a KAG pak začne 1.září 2019 a tím i provoz celého systému.  
  • předpokládané výnosy pro držitele KVT během prvních 5-ti let provozu (výnosy budou vypláceny měsíčně v podobě KAU,KAG): (ekvivalent USD per 1 KVT pro velocity 30%)


Kalkulace výnosu KVT s možností zadání parametrů (xlsm makro)

Výnos je kalkulován na základě několika fixních a několika proměnných parametrů, především tržní kapitalizace, rychlosti obratu (velocity, proto Kinesis Velocity Token), stanoveného podílu KVT na výnosech a počtu KVT, které budou skutečně emitovány (max. však 300 000 ks).